• Kultur

    Kulturkræsj på besøk

    Jeg tar denne høsten et emne innen kultur- og samfunnspsykologi. Her fikk vi i oppgave å skrive et essay om et samtidsfenomen sett fra et kultur- og samfunnspsykologisk perspektiv. Katalysert av en samtale med en venninne og tidligere kollega om kulturmøter på akuttpsykiatrisk avdeling, rettet jeg blikket mot besøkssituasjoner i psykisk helsevern og de kulturelle forskjellen som kan vise seg der. Jo mer jeg skrev, desto klarere sto det for meg hvor viktig det er å belyse dette temaet. Her er en lett revidert utgave av oppgaven: Er det plass til en kollektivistisk forståelse i en individualistisk kultur? Psykisk sykdom kan ramme alle, uavhengig av kulturell bakgrunn og samfunnstilhørighet. Hvordan…